Te­ža­ve pri do­je­ma­nju, uče­nju os­nov bra­nja in pi­sa­nja ter pri računanju. Tudi disleksija sodi med hitro naraščajoče učne težave šolarjev, saj zaradi motnje otrok hitro začne dojemati šolo kot sebi neprijazno okolje. Težave, s katerimi se mora soočiti so...