10% otrok ima v šoli težave z učenjem zaradi posebnih razvojnih odklonov ali specifičnih razvojnih zaostankov, ki so za učenje ključnega pomena. Izrazitejši odkloni in večji zaostanki preidejo v motnje, specifične učne težave pa so posledica teh motenj. Kljub...