Matematične učne težave. Matematika ima pri izobraževanju pomembno vlogo, saj je prisotna skozi vsa leta šolanja. Poleg tega, pa v slovenski družbi znatno vpliva tudi na posameznikovo izobraževalno in poklicno uspešnost. Težave pri matematiki smo imeli vsi – toda kdaj...