Specifične učne težave

10% otrok ima v šoli težave z učenjem zaradi posebnih razvojnih odklonov ali specifičnih razvojnih zaostankov, ki so za učenje ključnega pomena.

Izrazitejši odkloni in večji zaostanki preidejo v motnje, specifične učne težave pa so posledica teh motenj.

Kljub povprečni ali celo nadpovprečni inteligentnosti, se specifične učne težave izražajo:

  • Pri splošni učljivosti,
  • pri pridobivanju novega znanja,
  • pri uporabljanju govora in jezika,
  • pri dojemanju spretnosti branja in pisanja,
  • pri učenju tehnik računanja in matematičnih pojmov,
  • pri pridobivanju in razvoju motoričnih spretnosti.

Pričakovanja šole in staršev so pogosto pretirana in krivično je, če šolsko neuspešnost pripisujemo vedno in samo otrokovi lenobi.

Odkrijte ali ima vaš otrok specifične učne težave ter mu pomagajte pri reševanju njegove notranje stiske.