5 kriterijev za odkrivanje prisotnosti specifičnih učnih težav

V kolikor ima otrok v šoli težave pri sprejemanju ali predelovanju informacij, ima najverjetneje učne težave.

Vendar otroka ne smemo prehitro označiti kot podpovprečno uspešnega ter ga neupravičeno podcenjevati.

Zato je pomembno poznati glavne kriterije za identificiranje motnje specifičnih učnih težav.

Prvi kriterij : opazimo neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi učenca in njegovo dejansko uspešnostjo pri  učenju.

Drugi kriterij : opazimo obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah: branju, pisanju, pravopisu in računanju. Izraženost težav onemogoča učencu napredovanje v procesu učenja.

Tretji kriterij : opazimo slabšo učno učinkovitost zaradi pomanjkljivih sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev in nalog ter nezadostno hitrost pri predelavi informacij in usvajanju znanja.

Četrti kriterij : opazimo motenost enega ali več psiholoških procesov kot so pozornost, spomin, koordinacija, časovna in prostorska orientacija ter organizacija informacij.

Peti kriterij : izključimo možnosti okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju.