Učne težave in diskalkulija

Matematične učne težave. Matematika ima pri izobraževanju pomembno vlogo, saj je prisotna skozi vsa leta šolanja. Poleg tega, pa v slovenski družbi znatno vpliva tudi na posameznikovo izobraževalno in poklicno uspešnost. Težave pri matematiki smo imeli vsi – toda kdaj...

Specifične učne težave

10% otrok ima v šoli težave z učenjem zaradi posebnih razvojnih odklonov ali specifičnih razvojnih zaostankov, ki so za učenje ključnega pomena. Izrazitejši odkloni in večji zaostanki preidejo v motnje, specifične učne težave pa so posledica teh motenj. Kljub...