Učne težave in diskalkulija

Matematične učne težave. Matematika ima pri izobraževanju pomembno vlogo, saj je prisotna skozi vsa leta šolanja. Poleg tega, pa v slovenski družbi znatno vpliva tudi na posameznikovo izobraževalno in poklicno uspešnost. Težave pri matematiki smo imeli vsi – toda kdaj...

Vzroki učnih težav

Kje naj se lotimo iskanja vzrokov za pojav učnih težav naših otrok? Težave so v otroku. Bodimo pozorni na okvare čutil, predvsem vid in sluh, ter na morebitno otrokovo okornost motorike. Ne spreglejmo otrokovega upočasnjenega ali impulzivnega načina odzivanja....