Posledice učnih težav

Neuspeh otrok v šoli zaradi težav pri osvajanju znanj in spretnosti pogosto vodi do raznih emocionalne stiske.

Strah, sram, manjvrednost.

Nižji šolski dosežki jih še bolj povečajo in vodijo k še bolj kompleksnim posledicam.

Če njegove težave posplošujemo in si jih napačno razlagamo, mu ne moremo ustrezno pomagati, s tem pa njegove težave le še poglabljamo.

Zaradi nesprejetosti pri starših in prikrivanja resničnega problema, težavni učenci iščejo potrditev drugje. Lahko  gre za interesne dejavnosti ali za šport – lahko pa se tudi pridružijo druščinam, kjer učenje in uspeh v šoli nimata velike vrednosti. Tu poiščejo pogrešano pozornost in zadovoljijo svoji želji po dokazovanju.

Za šolo pa motivacija preprosto izgine.

»Jaz tega ne zmorem – Jaz sem za to preneumen«

Ne dovolite svojemu otroku negativne samopodobe. Bodite obveščeni o ustreznem načinu obravnavanja otrok in mladostnikov z učnimi težavami.