Učne težave in dispraksija

Težave z gibanjem, motena koordinacija in slaba organizacija.

Številne učne in socializacijske težave, ki so pogojene z dispraksijo, terjajo posebno obravnavo in skrb.

Kljub primernim tehnikam učenja, spodbudnemu okolju in načeloma povprečnim intelektualnim sposobnostim imajo otroci s to motnjo v šolskem okolju velike težave in žal največkrat veljajo za površne in lene.

V normalnih okoliščinah se otrok na prvi pogled ne razlikuje od vrstnikov, vendar se s trenutkom osvajanja novih veščin opazi, da otrok nekoliko odstopa od ostalih.

Učitelji pri otrocih z dispraksijo lahko opazijo več značilnosti:

  • Otrok ima težave pri prilagajanju šolskim pravilom.
  • S svojim vedenjem moti pouk.
  • Njegova pozornost je omejena, veščine poslušanja pa slabe.
  • Otrok si ne more zapomniti več kot dve do tri navodila naenkrat.
  • Splošna počasnost ga omejuje pri šolskem delu.
  • Uporaba jezika je pogosto slovnično neustrezna.
  • Otrokov rokopis je težko berljiv.
  • Risbe so na nižji razvojni stopnji.
  • Velike težave ima tudi pri športni vzgoji in igri s sovrstniki.

Posamezna težava še ne pomeni, da ima vaš otrok dispraksijo, zato bodite pozorni na vse naštete znake ter otroku pravočasno in potrpežljivo pomagajte na težavnih področjih.