Kam in kako na testiranje?

Spoštovani starši,

pregled pri komisiji za usmerjanje poteka pri različnih strokovjakih – timsko. To pomeni, da prisotnost specifičnih učnih težav ocenita specialni pedagog in psiholog, potrebno pa je tudi mnenje zdravnika. Vsak strokovnjak pri otroku ocenjuje vpliv specifičnih učnih težav na otrokovo šolsko funkcioniranje s svojega področja: specialni pedagog, kako se te težave manifestirajo v učnem okolju, kakšen je vpliv na šolske spretnosti (branje, pisanje, računanje), oceni jezikovne spretnosti, organizacijske veščine, veščine na področju motorike ter tudi njegovo senzomotorično funkcioniranje itd. Psiholog pa predvsem izvede teste sposobnosti, ki so sestavljeni iz različnih podtestov, ki merijo različne sposobnosti. Ti podtesti pokažejo, katera so močna in katera šibka področja otroka s specifičnimi učnimi težavami. Pri SUT so namreč vedno zastopana značilna šibka področja (težave avtomatizacije, zaporedja, delovnega pomnejnja, priklica …). Močna področja pa so tista, ki omogočajo, da otrok na njih gradi kompenzacijske strategije za premagovanje težav. Oba strokovnjaka nato svoje ugotovitve združita in povzameta v nekem skupnem opisu – oceni, ki predstavi funkcioniranje otroka s SUT. Nato pa tudi predlagata, katere strategije naj otrok razvija, da bo najlažje kompenziral prisotne težave, ki so posledica SUT in kakšne prilagoditve potrebuje v učnem okolju – procesu poučevanja. Ter seveda, koliko ur DSP (dodatne strokovne pomoči potrebuje) in v kaj naj bo le-ta usmerjena. Ko komisija izda strokovno mnenje, dodeljeni svetovalec na Zavodu za šolstvo izda odločbo.

Ker je Usmerjanje uradni postopek, poteka po predpisanih korakih, ki jih ne moremo izpustiti in ki morajo biti v dobro otroka izvedeni profesionalno, korektno in zelo premišljeno.

Upam, da sem odgovorila na vprašanje,

Lep dan želim,

Milena Košak Babuder

http://www.scoms-lj.si/index2.html
http://www.svet-center-mb.si/
http://88.200.119.31/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1