Pomoč

– PROGRAMI IN NAVODILA ZA LAŽJE BRANJE:
http://www.fxc.btinternet.co.uk/tbar.htm (T-BAR, BREZPLAČEN PROGRAM ZA SPREMEMBO BARVE OZADJA, ČRK, ČRTE NA EKRANU)

POVEČANJE TEKSTA V RAZISKOVALCU

– POMOČ IN NASVETI za vaje na internetu za angleščino od 6-9 razreda z dovoljenjem učiteljice, ki poučuje obe hčeri in ima tudi sina dislektika (Mojca).

– SVETOVANJE za pridobitev štipendije in pomoč pri vpisu na fakulteto ter uveljavljanju pravic iz naslova statusa študentov s posebnimi potrebami (Jerneja ).

– NUDENJE ZNANJA iz svojega področja delovne terapije in področja kreativnosti (Meta).

– SPLETNA UČILNICA (ključ 20anj10); http://194.249.18.145/portali/ucilnice/course/view.php?id=6 (Barbara )