Vzroki učnih težav

Kje naj se lotimo iskanja vzrokov za pojav učnih težav naših otrok?

Težave so v otroku.

Bodimo pozorni na okvare čutil, predvsem vid in sluh, ter na morebitno otrokovo okornost motorike.

Ne spreglejmo otrokovega upočasnjenega ali impulzivnega načina odzivanja.

Poiščimo psihološke dejavnike, kot so čustvene motnje, pomanjkanje motivacije in učnih navad.

Ne podcenjujmo otrokovih kroničnih in ponavljajočih se telesnih obolenj.

Težave so v okolju.

Poskrbimo za ustrezno vzdušje v družini.

Otroku zagotovimo ustrezen prostor za učenje in potrebne učne pripomočke.

Spodbujajmo ga pri vseh njegovih dejavnostih.

Od otroka zahtevajmo primerno njegovi starosti, ne premalo in ne preveč.

Učne težave vodijo do negativnih posledic, ki jih lahko posredno še pomnožijo. Preprečimo otrokove stiske in negativne oblike vedenja s pravočasnim ukrepanjem.