Zakonodaja

Na tej strani si lahko ogledate vse datoteke v kategoriji zakonodaja. Ta tekst se lahko seveda spremeni:

[downloads query=”category=1&orderby=date&order=desc” format=”ucnetezave”]

Sprejeto na 68. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 20. 5. 2004

http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/seznam_predpisov/#c17573

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=101

http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/