Učne težave in disleksija

Te­ža­ve pri do­je­ma­nju, uče­nju os­nov bra­nja in pi­sa­nja ter pri računanju. Tudi disleksija sodi med hitro naraščajoče učne težave šolarjev, saj zaradi motnje otrok hitro začne dojemati šolo kot sebi neprijazno okolje. Težave, s katerimi se mora soočiti so...

Učne težave in dispraksija

Težave z gibanjem, motena koordinacija in slaba organizacija. Številne učne in socializacijske težave, ki so pogojene z dispraksijo, terjajo posebno obravnavo in skrb. Kljub primernim tehnikam učenja, spodbudnemu okolju in načeloma povprečnim intelektualnim...

Učne težave in diskalkulija

Matematične učne težave. Matematika ima pri izobraževanju pomembno vlogo, saj je prisotna skozi vsa leta šolanja. Poleg tega, pa v slovenski družbi znatno vpliva tudi na posameznikovo izobraževalno in poklicno uspešnost. Težave pri matematiki smo imeli vsi – toda kdaj...

Posledice učnih težav

Neuspeh otrok v šoli zaradi težav pri osvajanju znanj in spretnosti pogosto vodi do raznih emocionalne stiske. Strah, sram, manjvrednost. Nižji šolski dosežki jih še bolj povečajo in vodijo k še bolj kompleksnim posledicam. Če njegove težave posplošujemo in si jih...

5 kriterijev za odkrivanje prisotnosti specifičnih učnih težav

V kolikor ima otrok v šoli težave pri sprejemanju ali predelovanju informacij, ima najverjetneje učne težave. Vendar otroka ne smemo prehitro označiti kot podpovprečno uspešnega ter ga neupravičeno podcenjevati. Zato je pomembno poznati glavne kriterije za...

Specifične učne težave

10% otrok ima v šoli težave z učenjem zaradi posebnih razvojnih odklonov ali specifičnih razvojnih zaostankov, ki so za učenje ključnega pomena. Izrazitejši odkloni in večji zaostanki preidejo v motnje, specifične učne težave pa so posledica teh motenj. Kljub...

Vzroki učnih težav

Kje naj se lotimo iskanja vzrokov za pojav učnih težav naših otrok? Težave so v otroku. Bodimo pozorni na okvare čutil, predvsem vid in sluh, ter na morebitno otrokovo okornost motorike. Ne spreglejmo otrokovega upočasnjenega ali impulzivnega načina odzivanja....

e-Gradiva

Raznorazne datoteke, ki spadajo v kategorijo E-GRADIVA: [downloads query="category=5&orderby=date&order=desc" format="ucnetezave"]

Datoteke

Raznorazne datoteke, ki ne spadajo v ostale kategorije: [downloads query="category=4&orderby=date&order=desc" format="ucnetezave"]

Daj – dam

KAR KDO POTREBUJE IN KAR KDO DA Potrebujemo zapiske za 1. letnik smer strojni tehnik 4 letni porogram. (Koper) Če je kdo, ki ima zapiske na računalniku (tudi zvezki za fotokopirat) ali pa mogoče pozna nekoga, ki sedaj hodi v 2. 3. ali 4. letnik bi nam zelo olajšal...

Pomoč

- PROGRAMI IN NAVODILA ZA LAŽJE BRANJE: http://www.fxc.btinternet.co.uk/tbar.htm (T-BAR, BREZPLAČEN PROGRAM ZA SPREMEMBO BARVE OZADJA, ČRK, ČRTE NA EKRANU) POVEČANJE TEKSTA V RAZISKOVALCU - POMOČ IN NASVETI za vaje na internetu za angleščino od 6-9 razreda z...

Zakonodaja

Na tej strani si lahko ogledate vse datoteke v kategoriji zakonodaja. Ta tekst se lahko seveda spremeni: [downloads query="category=1&orderby=date&order=desc" format="ucnetezave"] Sprejeto na 68. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 20. 5. 2004...

Kam in kako na testiranje?

Spoštovani starši, pregled pri komisiji za usmerjanje poteka pri različnih strokovjakih - timsko. To pomeni, da prisotnost specifičnih učnih težav ocenita specialni pedagog in psiholog, potrebno pa je tudi mnenje zdravnika. Vsak strokovnjak pri otroku ocenjuje vpliv...

Bravo MI

V društvu BRAVO nastaja nova sekcija odraslih in staršev otrok z disleksijo. Korenine ima v idejnem projektu iz l.2006. Skupina z imenom BRAVO MI deluje v mreži, je spletna skupina in se sestaja na rednih mesečnih sestankih. Posamezniki si s svojimi izkušnjami in...